Côn trùng chích hút - véc tơ lây truyền bệnh tua mực hại cây quế ở vùng Nam Trung bộ

NGUYỄN VĂN THÀNH, LÊ VĂN BÌNH, NGUYỄN MẠNH HÀ, NGUYỄN VĂN VIỆT, NGUYỄN THỊ MINH HẰNG, ĐÀO NGỌC QUANG, NGUYỄN MINH CHÍ

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ