Nhân giống loài lan Kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) cần bảo tồn tại Thái Nguyên bằng công nghệ in vitro

TRẦN THỊ THU HÀ, DƯƠNG THỊ NHUNG, CAO THỊ MAI PHƯƠNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ