Đặc điểm thực vật học và mã vạch ADN của cây Bìm mờ (Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl.) họ khoai lang (Convolvulaceae)

NGUYỄN THỊ THU HẰNG, DƯƠNG NGUYÊN XUÂN LÂM, NGUYỄN ĐỖ LÂM ĐIỀN, TRỊNH TÚY AN, VŨ THANH THẢO, TRẦN THỊ THU TRANG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ