Đánh giá khả năng kháng bệnh thán thư của một số giống nho tại Ninh Thuận

NGUYỄN VĂN CHÍNH, PHẠM TRUNG HIẾU, TRẦN THỊ HỒNG, VÕ THỊ KIM TRÂM

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ