Đánh giá đặc điểm hình thái và đa dạng di truyền của quần thể sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) tại vườn giống thuộc huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

KHUẤT THỊ MAI LƯƠNG, NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, LÊ HÙNG LĨNH

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ