Giá trị dinh dưỡng của ấu trùng ngài sáp lớn Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae)

NGUYỄN THÀNH MẠNH, NGUYỄN THỊ TÚ ANH, NGUYỄN THỊ HẠNH, TRƯƠNG XUÂN LAM, HÀ NGỌC LINH, PHẠM HUY PHONG, NGUYỄN QUANG CƯỜNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ