Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trồng đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của cây Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc

BÙI THỊ XUÂN, NGUYỄN VĂN TÂM, TRẦN THỊ LAN, NGUYỄN QUANG TIN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ