Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 24/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 30/12/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài
Đánh giá khả năng thích ứng của giống lúa SHPT3 tại khu vực Tây Nguyên
LÊ HÙNG LĨNH, NGUYỄN PHƯƠNG ANH, NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, KHUẤT THỊ MAI LƯƠNG, CHU ĐỨC HÀ, ĐẶNG TRỌNG LƯƠNG

3 - 9

Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến nồng độ Chlorophyll và Polyphenol trong lá của giống lúa IR50404
ĐẶNG CHÍ THIỆN, NGUYỄN PHÚ THỌ, NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN, NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN, BÙI NHI BÌNH, NGUYỄN HOÀNG TÍNH, HUỲNH NGỌC THANH TÂM, NGUYỄN HỮU THANH

10 - 19

Kết quả nghiên cứu khả năng tái sinh của một số giống đậu tương Việt Nam phục vụ cho chỉnh sửa gen bằng công nghệ CRISPR/Cas9
NGUYỄN HỮU KIÊN, HOÀNG THẢO NGUYÊN, NGUYỄN THỊ HÒA, TỐNG THỊ HƯỜNG, ĐINH THỊ THU NGẦN, NGUYỄN MINH HIẾU, LÊ THỊ NGỌC QUỲNH, NGUYỄN HẢI ANH, NGUYỄN THÀNH ĐỨC, NGUYỄN VĂN ĐỒNG, PHẠM XUÂN HỘI

20 - 27

28 - 32

Phân tích đa dạng nguồn gen dưa leo (Cucumis sativus L.) bằng kỹ thuật EST microsatellite (eSSR)
NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC, BIỆN ANH KHOA, BÙI CHÍ HIẾU, NGUYỄN THỊ LANG

33 - 42

43 - 50

Đánh giá tính chất đất mô hình nông lâm kết hợp tại vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang
VÕ THÁI DÂN, PHẠM HỮU NGUYÊN, TRẦN VĂN THỊNH, NGUYỄN CHÂU NIÊN, NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG, PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG, NÔNG HỒNG QUÂN

51 - 56

Nghiên cứu các phương thức nuôi gà nhiều cựa sinh sản của đồng bào Dao thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
PHẠM DIỆU THÙY, NGUYỄN THỊ KIM LAN, DƯƠNG THỊ HỒNG DUYÊN, TRẦN NHẬT THẮNG, NGUYỄN THỊ NGÂN, ĐỖ THỊ LAN PHƯƠNG

57 - 64

65 - 71

Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến sự thay đổi sinh lý và hoạt tính chống oxy hóa của trái đậu bắp sau thu hoạch
NGUYỄN TRUNG TRỰC, LÂM HÒA HƯNG, HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO, CAO TẤN PUL, ÔN TIỂU PHƯƠNG

72 - 79

80 - 85

86 - 93

Khả năng kháng nấm mục nâu (Coniophora puteana M1) của gỗ Sa mộc (Cunninghamia lanceolata Lamb. Hook) xử lý bằng phương pháp nhiệt - cơ
NGUYỄN THỊ TUYÊN, PHẠM VĂN CHƯƠNG, VŨ KIM DUNG, TRẦN ĐỨC HẠNH, NGUYỄN VIỆT HƯNG, ĐẶNG THỊ THU HÀ

94 - 101

Đánh giá hiện trạng chôn lấp chất thải và đề xuất giải pháp vận hành bãi chôn lấp cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long
NGUYỄN XUÂN HOÀNG, TRẦN NGỌC TRÂN, NGUYỄN LÂM NGỌC TUYỀN, NGUYỄN HIẾU TRUNG, LÊ HOÀNG VIỆT, TOJO SEISHU

102 - 110

Đa dạng thực vật bậc cao tại Khu Bảo tồn Loài - Sinh cảnh Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
NGUYỄN THANH GIAO, PHÙNG THỊ HẰNG, LÊ THỊ DIỄM MI, HUỲNH THỊ HỒNG NHIÊN

111 - 120