Nghiên cứu các phương thức nuôi gà nhiều cựa sinh sản của đồng bào Dao thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

PHẠM DIỆU THÙY, NGUYỄN THỊ KIM LAN, DƯƠNG THỊ HỒNG DUYÊN, TRẦN NHẬT THẮNG, NGUYỄN THỊ NGÂN, ĐỖ THỊ LAN PHƯƠNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ