Đánh giá khả năng thích ứng của giống lúa SHPT3 tại khu vực Tây Nguyên

LÊ HÙNG LĨNH, NGUYỄN PHƯƠNG ANH, NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, KHUẤT THỊ MAI LƯƠNG, CHU ĐỨC HÀ, ĐẶNG TRỌNG LƯƠNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ