Phân tích đa dạng nguồn gen dưa leo (Cucumis sativus L.) bằng kỹ thuật EST microsatellite (eSSR)

NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC, BIỆN ANH KHOA, BÙI CHÍ HIẾU, NGUYỄN THỊ LANG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ