Nghiên cứu phương thức lây lan virus gây bệnh khảm lá sắn qua côn trùng môi giới tại Thừa Thiên Huế

NGUYỄN KIM CHI, TRẦN THỊ THU GIANG, NGUYỄN VĨNH TƯỜNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ