Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến sự thay đổi sinh lý và hoạt tính chống oxy hóa của trái đậu bắp sau thu hoạch

NGUYỄN TRUNG TRỰC, LÂM HÒA HƯNG, HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO, CAO TẤN PUL, ÔN TIỂU PHƯƠNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

30/12/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ