Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 11/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 15/06/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài
Đánh giá một số chỉ tiêu nông học và năng suất giống lúa OM18 ở 2 mật độ cấy khi sử dụng máy cấy lúa Yanmar tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
BÙI VĂN HỮU, NGÔ QUANG HIẾU, TRẦN BÁ LINH, QUAN THỊ ÁI LIÊN, PHẠM VŨ KHƯƠNG DUY, TRẦN PHẠM TRÚC QUỲNH

3 - 10

Thiết kế cấu trúc chỉnh sửa gen OsSWEET liên quan đến bệnh bạc lá trên lúa TBR225
TRẦN LAN ĐÀI, PHÙNG THỊ THU HƯƠNG, CAO LỆ QUYÊN, NGUYỄN VĂN CỬU, NGUYỄN THỊ THU HÀ, PHẠM XUÂN HỘI, NGUYỄN DUY PHƯƠNG

11 - 18

19 - 27

Đặc điểm cấu trúc quần thể rau sắng (Melientha suavis Pierre) tại Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
TRẦN MINH ĐỨC, ĐINH DIỄN, NGUYỄN HỢI, LÊ THÁI HÙNG, TRẦN NAM THẮNG, NGUYỄN THỊ THƯƠNG, VĂN THỊ YẾN, PHẠM THÀNH, NGUYỄN PHƯƠNG VĂN, PHAN CÔNG SANH

28 - 34

35 - 40

41 - 46

47 - 52

53 - 58

59 - 65

66 - 71

Hàm lượng một số thành phần hóa học từ cây Trà hoa vàng ba vì (Camellia tonkinensis (Pit.) Cohen - Stuart)
ĐẶNG VĂN HÀ, NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG, LÊ VĂN QUÂN, HÀ CÔNG CHIẾN, TRẦN VĂN XUÂN, VŨ QUANG NAM, VŨ VĂN SƠN

72 - 76

77 - 81

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
CAO NGỌC GIANG, NGÔ THỊ MINH HUYỀN, NGUYỄN MINH HÙNG, LÊ ĐỨC THANH, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, LÊ VĂN KHANH, LÊ VĂN SƠN, TRẦN THỊ LIÊN

82 - 91

92 - 101

102 - 108