Các loại hình liên kết hợp tác của nông hộ trồng dâu - nuôi tằm trên địa bàn huyện An Lão, tỉnh Bình Định

LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG, NGUYỄN HOÀNG VŨ

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/06/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ