Giải pháp nâng cao kỹ năng mềm của sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Lâm nghiệp

NGUYỄN THÙY DUNG, NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/06/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ