Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CAO NGỌC GIANG, NGÔ THỊ MINH HUYỀN, NGUYỄN MINH HÙNG, LÊ ĐỨC THANH, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, LÊ VĂN KHANH, LÊ VĂN SƠN, TRẦN THỊ LIÊN

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/06/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ