Nghiên cứu chế tạo chế phẩm nhũ tương nano từ tinh dầu lá trầu không (Piper betle L.) ứng dụng phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính AHPND ở tôm.

MAI THỊ MINH NGỌC, NGUYỄN THỊ THU HIỀN, VŨ THỊ BÍCH HUYỀN, BÙI THỊ HẢI HÒA, LÊ MINH HẢI

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/06/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ