Đánh giá một số chỉ tiêu nông học và năng suất giống lúa OM18 ở 2 mật độ cấy khi sử dụng máy cấy lúa Yanmar tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

BÙI VĂN HỮU, NGÔ QUANG HIẾU, TRẦN BÁ LINH, QUAN THỊ ÁI LIÊN, PHẠM VŨ KHƯƠNG DUY, TRẦN PHẠM TRÚC QUỲNH

Từ khóa

Tóm tắtĐã xuất bản

15/06/2022

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Các số thường kỳ