Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3+4/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 15/02/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài

5 - 10

11 - 21

22 - 28

Đánh giá khả năng chịu mặn của các giống lạc LDH09 và VD2 tại Việt Nam
HỒNG ĐỨC ÂN, CHIÊM TIỂU QUYÊN, NGUYỄN NGỌC KHÁNH, LÊ THỊ THUỶ TIÊN, LÊ CÔNG NÔNG, LÊ THANH KHANG

29 - 34

35 - 41

42 - 50

51 - 56

57 - 64

65 - 71

Đặc điểm của đất phèn trồng khóm vụ gốc tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, LÊ VÕ BẢO HÂN, TRẦN NGỌC HỮU, LÊ VĨNH THÚC, LÝ NGỌC THANH XUÂN

72 - 77

78 - 85

86 - 95

Ảnh hưởng của lượng thức ăn đến khả năng sinh sản của gà Cáy Củm
BÙI THỊ THƠM, TRẦN VĂN PHÙNG, TRẦN VĂN THĂNG, CÙ THỊ THÚY NGA, TRẦN THỊ QUỲNH TRANG

96 - 103

Phân lập, tuyển chọn và định danh nấm men lên men ethanol từ trái chùm ruột (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)
LÂM THẢO NHI, NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG, TRẦN THỊ MAI THI, NGUYỄN THANH THẢO NGUYÊN, HUỲNH NGỌC THANH TÂM

104 - 111

112 - 118

119 - 125

126 - 134

Đánh giá mức độ suy giảm mực nước dưới đất và khả năng bổ cập cho tầng Holocene (qh): Trường hợp nghiên cứu tại vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long
PHẠM THỊ CẨM VÂN, TRẦN DƯƠNG MINH TRUNG, HUỲNH VĂN HIỆP, NGUYỄN ĐÌNH GIANG NAM, TRẦN VĂN TỶ, LÊ HỮU PHÚ, HUỲNH VƯƠNG THU MINH

135 - 143

144 - 151

Hiện trạng quần thể các loài linh trưởng thuộc họ Khỉ (Cercopithecidae) tại Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An
TRẦN XUÂN CƯỜNG, LƯU TRUNG KIÊN, LÊ ANH TUẤN, VÕ CÔNG ANH TUẤN, NGUYỄN VĂN MẠNH, NGUYỄN SỸ QUỐC, NGUYỄN THỊ NGA, NGUYỄN THỊ LONG, NGUYỄN MẠNH HÙNG, NGUYỄN XUÂN NGHĨA

152 - 158

159 - 167

168 - 178