Chuyên đề Nông nghiệp xanh

Imgae
  • Đã xuất bản: 27/11/2016
Danh sách bài

5 - 12

13 - 20

21 - 26

27 - 32

33 - 39

40 - 49

50 - 56

Hình thái và tính chất lý hóa học đất phèn vùng Tứ Giác Long Xuyên
TRẦN VĂN HÙNG, LÊ PHƯỚC TOÀN, TRẦN VĂN DŨNG, NGÔ NGỌC HƯNG

57 - 65

Ảnh hưởng bón phân N, P, K đến năng suất và dưỡng chất khoáng hút thu của cây khoai mì trồng trên đất phèn
LÊ VĂN DANG, LÂM NGỌC PHƯƠNG, NGUYỄN BẢO VỆ, LÊ PHƯỚC TOÀN, NGÔ NGỌC HƯNG

66 - 72

73 - 77

78 - 84

85 - 92

93 - 100

101 - 108

109 - 116

117 - 125

126 - 132

133 - 138

Thử nghiệm khả năng phân giải vi khuẩn Escherchia coli của thực khuẩn thể (Bacteriophage) phân lập tại các trại gà thương phẩm
MAI HUỲNH DƯ AN, HUỲNH CHÍ NGHĨA, BÙI KHÁNH LÂM, PHAN HỮU BẰNG, LƯU HUỲNH ANH, NGUYỄN THỊ THU NGA, NGUYỄN TRỌNG NGỮ

139 - 146

147 - 150

Bệnh do Parvovirus trên chó tại Chi cục Thú y thành phố Cần Thơ
NGUYỄN THỊ YẾN MAI, TRẦN NGỌC BÍCH, PHẠM THẾ LÂM, NGUYỄN PHÚC KHÁNH

151 - 155

Khảo sát tỷ lệ chó có kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng vắc xin dại tại thành phố Cần Thơ
TRƯƠNG PHÚC VINH, TRẦN NGỌC BÍCH, NGUYỄN HỮU NGHĨA, NGUYỄN PHÚC KHÁNH

156 - 160

161 - 166

167 - 174

175 - 181

190 - 197

198 - 205

206 - 212