Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 5/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 15/03/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài
Ảnh hưởng của điều kiện mặn tới số lượng, chiều dài, chiều rộng và sự đóng mở khí khổng ở một số giống lúa
VÕ THỊ TRÀ MY, CHÂU THANH NHÃ, TRẦN LỘC THỤY, TRẦN THỊ THANH XÀ, VÕ THANH TOÀN, NGUYỄN KHẮC THẮNG, NGUYỄN THÚY KIỀU TIÊN, TRẦN NGỌC THẠCH

3 - 9

10 - 15

16 - 25

Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm trong quá trình tách sợi bẹ chuối, lá dứa làm phân hữu cơ
NGUYỄN NHƯ NGỌC, VŨ HUY ĐẠI, TẠ THỊ PHƯƠNG HOA, NGUYỄN THỊ LAN ANH

26 - 32

33 - 39

40 - 45

46 - 53

54 - 62

63 - 71

Bổ sung loài cây thuốc Bại tượng nhị đơn (Patrinia monandra C. B .Clarke) cho Khu hệ thực vật Việt Nam
PHẠM NGỌC KHÁNH, PHẠM THANH HUYỀN, ĐINH TRƯỜNG SƠN, NGUYỄN QUỲNH NGA, LƯƠNG VĂN HÀO, CHU THỊ THÚY NGA, NGUYỄN HẢI VĂN, ĐÀO THU HUẾ

72 - 75

76 - 82

Thực trạng các loại hình thoái hóa đất tại tỉnh Cà Mau
ĐINH THỊ THU TRANG, KHƯƠNG MẠNH HÀ, TRẦN THỊ HIỀN

83 - 90

91 - 98

99 - 105

106 - 112