Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 7/2023

Imgae
  • Đã xuất bản: 15/04/2023
Số đầy đủ
Danh sách bài

Nghiên cứu nhân giống hữu tính đỗ trọng (Eucommia ulmoides Oliv.) 

HOÀNG DIỆU LINH, NGUYỄN VĂN TÂM, TRẦN HỮU KHÁNH TÂN, ĐINH THANH GIẢNG.

3-12

Kết quả phục tráng giống ngô nếp bản địa huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

PHẠM TRUNG HIẾU, NGUYỄN VĂN SƠN, TRỊNH THỊ VÂN ANH, TRẦN THỊ THẢO, VÕ THỊ XUÂN TRANG, VŨ THỊ DUNG, PHAN CÔNG KIÊN, HÀ VĂN GIỚI, LƯU CAO SƠN.

13-25

Nghiên cứu nhân giống vô tính cây lá khôi (Ardisia gigantifolia Stapf)

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, NGUYỄN THỊ THÚY, NGUYỄN BÁ HƯNG, TRỊNH MINH VŨ, TRẦN THỊ LIÊN.

26-34

35-45

46-56

57-67

Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh do nhiễm EHP, bệnh phân trắng và bệnh chậm lớn trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long

TRƯƠNG HỒNG VIỆT, ĐỖ THỊ CẨM HỒNG, NGUYỄN THỊ THÁI TUẤT, PHAN THỊ HỒNG NHI, ĐẶNG NGỌC MINH THƯ, ĐẶNG THỊ HOÀNG OANH, NGUYỄN THỊ NGỌC TĨNH, LÊ HỒNG PHƯỚC.

68-80

81-87

88-95

96-102