Nghiên cứu nhân giống hữu tính đỗ trọng (Eucommia ulmoides Oliv.) 

HOÀNG DIỆU LINH, NGUYỄN VĂN TÂM, TRẦN HỮU KHÁNH TÂN, ĐINH THANH GIẢNG.

Từ khóa

Đỗ trọng, giá thể, nhân giống, thời vụ.

Tóm tắt

Nghiên cứu nhân giống hữu tính đỗ trọng (Eucommia ulmoides Oliv.) trong vườn ươm tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho thấy: Quả giống để nguyên vỏ, được xử lý bằng dung dịch NAA 250 ppm trong 4 giờ là tốt nhất, với tỷ lệ mọc mầm đạt 29,17% và các chỉ tiêu sinh trưởng của cây con là tốt nhất. Thời vụ nhân giống đỗ trọng phù hợp nhất là từ ngày 15/11 đến ngày 15/12. Gieo hạt trên nền đất tự nhiên trộn phân bón (5 kg phân hữu cơ vi sinh + 0,05 kg đạm urê + 0,10 kg lân super + 0,03 kg kali clorua (tính trên 10 m2)) cho cây giống sinh trưởng phát triển tốt. Hạt gieo với khoảng cách 15 x 10 cm để cây con phát triển tốt và thuận lợi cho việc đánh cây vào bầu.

Người phản biện

: TS. Trần Anh Tuấn

Ngày nhận bài

: 22/02/2023

Ngày thông qua phản biện

: 22/03/2023

Ngày duyệt đăng

: 30/03/2023

Đã xuất bản

15/04/2023

Cách trích dẫn

Lĩnh vực

Số thường kỳ