Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 9/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 15/05/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài

3 - 11

12 - 20

21 - 27

28 - 33

34 - 40

41 - 49

Tính chất vật lý và thành phần hóa học của cà phê nhân Tây Nguyên
NGỤY MINH HOÀNG, LẠI QUỐC ĐẠT, NGUYỄN HOÀNG DŨNG, CHÂU TRẦN DIỄM ÁI, ĐOÀN NGỌC THỤC TRINH, NGUYỄN MINH QUÂN, LÂM GIA NGỌC, TRẦN KIỀU MINH TÚ, HÀNG MỸ PHỤNG, LÊ UYÊN

50 - 59

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của lá Trâm mốc
LÝ HỒNG HƯƠNG HẠ, TRẦN TRUNG TRĨNH, ĐẶNG THỊ LỆ THỦY, VÕ THỊ BÍCH NGỌC, ĐỖ CHIẾM TÀI

60 - 65

66 - 71

72 - 79

Biến động mực nước và chất lượng nước dưới đất: Nghiên cứu tại tầng qp2-3 thuộc bán đảo Cà Mau, Việt Nam
NGUYỄN THÙY NGUYÊN, NGUYỄN HOÀNG TUẤN, LƯƠNG HỒNG BỘI NGÂN, TRẦN VĂN TỶ, LÊ ANH TUẤN, HUỲNH VƯƠNG THU MINH

80 - 88

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
TRẦN THỊ LIÊN, CAO NGỌC GIANG, NGUYỄN MINH HÙNG, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, LÊ ĐỨC THANH, LÊ HỒNG SƠN, NGÔ THỊ MINH HUYỀN

89 - 98

99 - 108

109 - 116

117 - 124