Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 19/2023

Imgae
  • Đã xuất bản: 15/10/2023
Số đầy đủ
Danh sách bài

Nghiên cứu ảnh hưởng của quạt gió và ong mật đến năng suất và chất lượng quả dâu tây tại tỉnh Lâm Đồng

NGUYỄN THẾ NHUẬN, TƯỞNG THỊ LÝ, PHẠM THỊ LUYÊN, PHAN THỊ MỪNG, HYUN JONG - NAE, BÙI THỊ THÊU.

3-9

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh chồi và rễ của cây trầu bà lá nhỏ (Anubias barteri var. Nana) trong nuôi cấy in vitro

ĐỖ ĐĂNG GIÁP, TRẦN TRỌNG TUẤN, NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG, NGUYỄN THỊ THU HẰNG, TRẦN THỊ MỸ TRÂM, ĐẶNG THỊ KIM THÚY.

10-16

Đa dạng và bảo tồn cây thuốc chuyển vị tại Vườn Bảo tồn gen và Giống cây thuốc khu vực Nam bộ, Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh

NGÔ THỊ MINH HUYỀN, NGUYỄN MINH HÙNG, LÊ ĐỨC THANH, NGUYỄN THU HẰNG, CAO NGỌC GIANG, LÊ VĂN MINH, LÊ THANH SƠN.

17-27

28-39

40-55

56-66

67-75

Đánh giá hiệu quả mô hình nuôi ốc hương thương phẩm trong hệ thống tuần hoàn tại tỉnh Khánh Hòa

HOÀNG VĂN DUẬT, BÙI THỊ THÙY NHUNG, NGUYỄN ĐỨC TÚ, TRẦN QUANG NHÃ, TRẦN THỊ TUYẾT, HOÀNG DIỆN, TRẦN THỊ THU HIỀN, NGUYỄN THẾ DƯƠNG, NGÔ MINH KHANG.

76-83

Đặc điểm hình thái và giải phẫu loài Dẻ tùng sọc trắng (Amentotaxus argotaenia (Hance) Pilg.) ở tỉnh Thanh Hóa và Quảng Trị

ĐỖ THỊ XUYẾN, VŨ NGỌC TÚ, NGUYỄN ANH ĐỨC, LÃ THỊ THÙY, ĐỖ VĂN HÀI, LẠI VIỆT HƯNG, ĐẶNG VIẾT HẬU, NGUYỄN BÌNH LIÊM, NGUYỄN TRUNG THÀNH.

84-89

Đa dạng thành phần loài chim ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

NGUYỄN LÂN HÙNG SƠN, NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, NGUYỄN QUANG HUY.

90-100