Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 15/2023

Imgae
  • Đã xuất bản: 15/08/2023
Số đầy đủ
Danh sách bài

Ứng dụng chỉ số chọn lọc kiểu hình trong chọn giống lúa năng suất cao  

NGUYỄN THÚY KIỀU TIÊN, CHÂU THANH NHÃ, NGUYỄN KHẮC THẮNG, VÕ THANH TOÀN, TẠ HỒNG LĨNH, TRẦN NGỌC THẠCH, SHOBA VENKATANAGAPPA, VÕ THỊ TRÀ MY.

3-12

Nghiên cứu tính kháng bệnh bạc lá của các dòng lúa TBR225 đột biến promoter OsSWEET14 

TRẦN LAN ĐÀI, PHẠM THU HẰNG, NGUYỄN THỊ THU HÀ, NGUYỄN THANH HÀ, PHẠM XUÂN HỘI, NGUYỄN DUY PHƯƠNG.

13-20

Kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống dưa lê vàng lai Happy 8

NGÔ THỊ HẠNH, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, VŨ NGỌC HUY.

21-31

Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật đối kháng và phân giải tinh bột từ các mẫu đất thu thập tại Lào  

LÊ THỊ THANH THỦY, LÊ NHƯ KIỂU, LƯƠNG ĐỨC TOÀN, NGUYỄN THỊ THU HẰNG, ĐỖ VĂN THUÂN, PHONEPASEUT SYHA.

32-41

Nghiên cứu đặc điểm của virus, vi khuẩn gây suy thoái vùng cam tại Hà Giang  

CAO VĂN CHÍ, HÀ VIẾT CƯỜNG, NGUYỄN ĐỨC HUY, BÙI QUANG ĐÃNG, PHẠM HỒNG HIỂN, LƯƠNG THỊ HUYỀN, NGUYỄN VĂN TRỌNG, NGUYỄN THỊ BÍCH LAN, GIANG ĐỨC HIỆP.

42-50

Nghiên cứu xác định hiệu lực phòng trừ ruồi đục quả của một số loại thuốc tại tỉnh Ninh Thuận 

MAI VĂN HÀO, NGUYỄN VĂN CHÍNH, PHẠM TRUNG HIẾU, PHAN CÔNG KIÊN, VÕ THỊ KIM TRÂM

51-55

56-63

64-69

70-78

79-89

Đánh giá tính dễ bị tổn thương và mức độ rủi ro do biến đổi khí hậu tại một số địa phương miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế    

HOÀNG DŨNG HÀ, TRẦN THỊ PHƯỢNG, NGUYỄN TIẾN DŨNG, TRẦN NAM THẮNG, NGUYỄN VĂN CHUNG, NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG.

90-100