Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6/2023

Imgae
  • Đã xuất bản: 30/03/2023
Số đầy đủ
Danh sách bài

3-12

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác giống dong riềng đỏ Na Rì tại tỉnh Bắc Kạn

NGUYỄN THỊ HƯƠNG, LÊ THỊ LOAN, NGUYỄN THỊ HOA, HÀ THỊ XUÂN MAI, NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG, NGUYỄN THANH HƯƠNG, DƯƠNG THỊ HẠNH.

13-18

19-25

Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi từ rễ địa lan Bạch Ngọc (Cymbidium mastersii) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro

PHẠM PHƯƠNG THU, NGUYỄN THỊ TÌNH, TRẦN NGỌC HÙNG, NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGÔ XUÂN BÌNH.

26-32

33-41

42-50

51-59

60-67

68-79

80-87

88-97