Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thông số 5/2023

Imgae
  • Đã xuất bản: 15/03/2023
Số đầy đủ
Danh sách bài

Phân tích di truyền tính trạng mùi thơm lúa ở quần thể F2 qua chỉ thị phân tử ASA của BADH2

BÙI THỊ DƯƠNG KHUYỀU, NGUYỄN KIM KHÁNH, LA NGỌC TƯỜNG VI, NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ, NGUYỄN THỊ THANH XUÂN.

3-10

Kết quả điều tra về đa dạng nguồn gen cây trồng tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG, VŨ VĂN TÙNG, LÊ TUẤN PHONG, NGUYỄN KIM CHI, TRẦN QUANG HẢI, NGUYỄN THỊ XUYẾN, ĐỖ THỊ LAN, ĐẶNG THỊ TRANG.

11-20

Nghiên cứu khả năng chịu mặn của 18 giống đậu tương (Glycine max L.) ở giai đoạn cây con trong điều kiện thủy canh

VŨ THỊ XUÂN NHƯỜNG, NGUYỄN THIÊN MINH, ĐẶNG QUỐC THIỆN, NGUYỄN CHÂU THANH TÙNG, NGÔ THỤY DIỄM TRANG.

21-29

30-36

37-42

43-52

53-60

Điều chỉnh công thức phân cho cây khóm (Ananas comosus L.) vụ gốc trồng trên đất phèn tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bằng phương pháp quản lý dưỡng chất theo địa điểm chuyên biệt

NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, PHAN CHẤN HIỆP, NGUYỄN HUỲNH MINH ANH, NGUYỄN THANH NGÂN, LÊ THỊ NGỌC THƠ, NGUYỄN ĐỨC TRỌNG, TRẦN NGỌC HỮU, LÊ VĨNH THÚC, LÝ NGỌC THANH XUÂN.

61-73

74-79

80-89

90-100