Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Miền Tây Nghệ An có 150 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên

Thứ Hai, 15:31 ngày 20/11/2023

Miền Tây Nghệ An có 11 huyện, với 211 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 27 xã biên giới với 468,281 km đường biên giáp 3 tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với 5 cửa khẩu; 4 đường quốc lộ nối hành lang kinh tế Đông - Tây và đường Hồ Chí Minh, tạo thuận lợi trong giao thông với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, vùng Đông Bắc Thái Lan và các nước trong khu vực. Có 9 huyện nằm trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO chính thức công nhận vào ngày 18/9/2007.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay khu vực miền Tây Nghệ An đã có 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, có 94 xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, 197 thôn bản đạt NTM. Các địa phương trong khu vực miền Tây Nghệ An tích cực lựa chọn các sản phẩm đặc trưng xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP, hiện 11 huyện miền Tây Nghệ An có 150 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch canh nông, du lịch sinh thái…

Phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, các huyện miền Tây Nghệ An đã bảo tồn, khôi phục và phát triển nhiều làng nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, chế biến mây tre đan xuất khẩu, sản xuất hương trầm… Hiện, miền Tây Nghệ An có 42 làng được công nhận làng nghề, trong đó có 6 làng có nghề truyền thống.

Một số sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng miền Tây Nghệ An

Bảo Nhi