Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

1. Chủ tịch Hội đồng: Phùng Đức Tiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng: Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Các Ủy viên:

- Nguyễn Hữu Ninh, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Trần Đình Luân, Cục Thủy sản;

- Võ Đại Hải, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

- Trần Đình Hòa, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;

- Phạm Văn Toản, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

- Phạm Anh Tuấn, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch;

- Trần Công Thắng, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn;

- Phạm Doãn Lân, Viện Chăn nuôi;

- Trịnh Minh Thụ, Trường Đại học Thủy lợi;

- Phạm Văn Điển, Trường Đại học Lâm nghiệp;

- Phạm Văn Cường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Lê Anh Tuấn, Đại học Bách Khoa Hà Nội;

- Trần Đăng Hòa, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

- Nguyễn Thanh Phương, Trường Đại học Cần Thơ;

- Bùi Huy Hiền, Hội Khoa học Đất Việt Nam;

- Ngô Xuân Bình, Ban Chủ nhiệm Chương trình công nghệ sinh học, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Lê Mạnh Hùng, Hội Khoa học và Kỹ thuật Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nguyễn Văn Cảm, Hội Thú y Việt Nam;

- Bùi Chí Bửu, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

- Trần Văn Chứ, Trường Đại học Lâm nghiệp;

- Phạm Quang Thu, Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

- Nguyễn Duy Hoan, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên;

- Nguyễn Văn Thanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Lê Đức Ngoan, Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam;

- Đỗ Kim Chung, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;