Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Năm 2024, Hà Nội sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí của Trung ương

Thứ Tư, 08:50 ngày 08/05/2024

Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM Hà Nội, đến nay 18/18 huyện, thị xã của Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến hết quý I/2024, Hà Nội đã có 172/382 xã (chiếm hơn 45% tổng số xã) được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Bên cạnh đó, 11 xã khác thuộc các huyện Thường Tín, Mê Linh cũng đủ điều kiện về đích NTM nâng cao.

Nông thôn ngoại thành Hà Nội ngày càng phát triển

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho rằng, để bảo đảm mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo tiêu chí của Trung ương trong năm 2024, theo chỉ đạo của Thành uỷ, UBND TP. Hà Nội, đơn vị đang tập trung phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương tổng hợp, xây dựng báo cáo, hồ sơ thẩm định. Dự kiến cuối tháng 5/2024, toàn bộ hồ sơ sẽ được gửi đến Thành ủy, UBND TP. Hà Nội xem xét, cho ý kiến, trước khi hoàn thiện để trình Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hội đồng thẩm định Trung ương đánh giá vào tháng 6/2024. Đồng thời bám sát các bộ, ngành để đề xuất Thủ tướng Chính phủ sớm công nhận 4 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2024 theo đúng kế hoạch, các sở, ban, ngành của Hà Nội phối hợp chặt chẽ cùng các huyện, thị xã trong việc củng cố và nâng cao 8 chỉ tiêu theo Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TP. Hà Nội nếu chỉ tiêu thành phần gặp vướng mắc nhưng chậm được giải quyết, kết quả đạt thấp so với mục tiêu của Chương trình số 04-CTr/TU đã đề ra.

Ngọc Mai