Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn sẽ có trên 200 sản phẩm OCOP

Thứ Hai, 09:58 ngày 27/11/2023

Sản phẩm trà hoa vàng Bắc Kạn của Công ty TNHH Hà Diệp được xếp hạng OCOP 4 sao

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, đến nay toàn tỉnh có 184 sản phẩm OCOP được phân hạng sao, trong đó có 1 sản phẩm 5 sao, 18 sản phẩm 4 sao, 165 sản phẩm 3 sao của 110 chủ thể, gồm 73 hợp tác xã, 5 doanh nghiệp, 22 hộ kinh doanh và 10 tổ hợp tác. Tỉnh Bắc Kạn cũng có hơn 90 lượt sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, trong đó có 2 sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia. Nhiều sản phẩm OCOP đã có chỗ đứng trên thị trường, như sản phẩm trà hoa vàng Bắc Kạn của Công ty TNHH Hà Diệp, miến dong của hợp tác xã Tài Hoan (huyện Na Rì) được xuất khẩu sang Cộng hòa Séc, rượu men lá Thanh Tâm (huyện Chợ Đồn) xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có trên 200 sản phẩm OCOP, trong đó có ít nhất 2 sản phẩm đạt 5 sao.

Đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn sẽ có trên 200 sản phẩm OCOP

TV