Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Bắc Kạn có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Năm, 07:45 ngày 14/12/2023

Bắc Kạn có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn được đầu tư từ ngân sách trung ương gần 124 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 36 tỷ đồng, nguồn vốn lồng ghép 525 tỷ đồng, huy động từ cộng đồng dân cư hơn 12 tỷ đồng… để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.458 km chiều dài đường xã, trong đó đã nhựa hóa 1.237 km, chiếm hơn 84%. Tổng chiều dài đường thôn, liên thôn gần 2.000 km, trong đó đã được cứng hóa 1.113 km, chiếm 56%. Tổng số chiều dài đường ngõ, xóm gần 1.500 km, đã cứng hóa 569 km, chiều dài đường trục chính nội đồng 670 km. Đến quý 3 năm 2023, đã có 54 nhà văn hóa xã đạt chuẩn, 553 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn. Hệ thống nhà văn hóa xã, thôn đã cơ bản được lắp đặt trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đến nay, tỉnh Bắc Kạn có 1 huyện (thành phố) đạt chuẩn nông thôn mới, 2 huyện Bạch Thông và Chợ Đồn phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành huyện nông thôn mới. Tỉnh Bắc Kạn có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân cả tỉnh đạt 12,11 tiêu chí/xã.

Người dân thôn Nà Chuông, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) tham gia làm đường liên thôn, góp phần cùng xã xây dựng nông thôn mới nâng cao

Phương Hà