Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Bắc Giang: Mỗi năm sẽ cấp trên 5 tỷ đồng hỗ trợ sản phẩm OCOP

Thứ Sáu, 10:30 ngày 24/11/2023

Qua 5 năm triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay tỉnh Bắc Giang đã có 255 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở  lên, trong đó có 31 sản phẩm đạt 4 sao, 224 sản phẩm 3 sao và 2 sản phẩm có tiềm năng 5 sao cấp quốc gia là sản phẩm Vải thiều Lục Ngạn và sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa Bản Ven, huyện Yên Thế. Toàn bộ 10/10 huyện, thành phố của tỉnh đều có sản phẩm nông nghiệp được công nhận OCOP. Huyện có nhiều sản phẩm nhất là Lục Ngạn với 40 sản phẩm, thấp nhất là huyện Sơn Động với 7 sản phẩm.

Các sản phẩm được công nhận OCOP tiêu biểu gồm: Mỳ Chũ, Mỳ Châu Sơn, Rượu Vân, Bún Đa Mai, Gà đồi Yên Thế, Vải thiều Lục Ngạn, Vải sớm Phúc Hòa, Vú sữa Hợp Đức, Đông trùng hạ thảo… Để khuyến khích phát triển các sản phẩm OCOP, tỉnh Bắc Giang đang dự thảo mức hỗ trợ cho các chủ thể để triển khai chương trình. Theo đó, mỗi năm ngân sách sẽ bố trí khoảng 5,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp tỉnh khoảng 2,7 tỷ đồng hỗ trợ cho các sản phẩm 4 sao và 5 sao và ngân sách cấp huyện khoảng 2,7 tỷ đồng hỗ trợ cho sản phẩm 3 sao.

Một số sản phẩm OCOP tiêu biểu của Bắc Giang

TV