Chuyên đề 55 năm Viện nghiên cứu Hải sản

Imgae
  • Đã xuất bản: 07/12/2016
Danh sách bài

5 - 6

7 - 18

19 - 25

26 - 37

38 - 47

Nguồn giống hải sản ở vùng biển ven bờ Việt Nam trong mùa gió Đông Bắc
TRẦN VĂN CƯỜNG, NGUYỄN QUANG HÙNG, PHẠM QUỐC HUY, TỪ HOÀNG NHÂN

48 - 58

59 - 66

67 - 73

74 - 78

79 - 88

89 - 95

96 - 106

Đa dạng sinh học san hô cứng và hệ sinh thái rạn san hô ở một số vùng ven bờ miền Trung
LÊ DOÃN DŨNG, NGUYỄN QUANG HÙNG, PHẠM VIẾT NAM, HOÀNG ĐÌNH CHIỂU

107 - 113

114 - 120

Kết quả dự báo ngư trường khai thác nghề chụp mực ở vùng biển vịnh Bắc bộ năm 2015
NGUYỄN VĂN HƯỚNG, NGUYỄN HOÀNG MINH, NGUYỄN DUY THÀNH, HÁN TRỌNG ĐẠT, BÙI THANH HÙNG, NGUYỄN ĐỨC LINH, TRẦN VĂN VỤ, NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

121 - 126

127 - 133

Đánh giá hiệu quả sản xuất của nghề lưới rê và nghề câu ở vùng biển xa bờ việt nam
LẠI HUY TOẢN, PHẠM VĂN TUẤN, NGUYỄN NGỌC SỬA, PHẠM VĂN TUYỂN

134 - 139

140 - 150

151 - 158

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian thu câu đến chất lượng cá ngừ vây vàng đánh bắt bằng nghề câu tay
ĐỖ VĂN THÀNH, PHAN ĐĂNG LIÊM, NGUYỄN THÀNH CÔNG, NGUYỄN ĐÌNH PHÙNG, PHẠM THỊ HIỀN

159 - 162

163 - 171

172 - 179

180 - 186

187 - 193

194 - 198

199 - 204

Nghiên cứu tái sinh tảo rong sụn Kappaphycus alvarezii, Doty từ mô sẹo bằng phương pháp tạo phôi
PHẠM THỊ MÁT, ĐÀO DUY THU, NGUYỄN THỊ DUYỆT, NGUYỄN VĂN NGUYÊN

205 - 211

212 - 218