Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 20/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 30/10/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài

3 - 7

8 - 14

Kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống bí đỏ lai Mật sao 2
ĐOÀN XUÂN CẢNH, NGUYỄN THỊ YẾN, NGUYỄN THỊ TRANG, ĐOÀN THỊ THANH THÚY

15 - 24

Ảnh hưởng của thời gian gây hạn đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của các dòng/giống đậu xanh triển vọng ở giai đoạn ra hoa
HỒ HUY CƯỜNG, ĐƯỜNG MINH MẠNH, MẠC KHÁNH TRANG, TRƯƠNG THỊ THUẬN, ĐỖ THỊ XUÂN THÙY, PHAN TRẦN VIỆT, NGUYỄN PHI HÙNG

25 - 30

31 - 38

39 - 44

45 - 52

53 - 58

Khảo sát một số đặc điểm của chủng vi khuẩn nội sinh được phân lập từ thân và rễ cây Kim ngân (Lonicera japonica)
PHẠM HỒNG HIỂN, HOÀNG THỊ LIỄU, TRẦN THỊ ĐÀO, TẠ HÀ TRANG, NGUYỄN THỊ MINH YẾN, TRẦN ĐỨC HIẾU, NGUYỄN THỊ HOÀI MẾN, NGUYỄN VĂN GIANG

59 - 64

Khảo sát các thông số tối ưu của quá trình lên men rau muống (Ipomoea aquatica) muối chua
PHẠM HOÀNG TRIỆU, NGUYỄN MINH TRANG, NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG, HUỲNH NGỌC THANH TÂM

65 - 73

74 - 80

81 - 88

89 - 98

99 - 106

Xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp tỉnh Phú Yên
ĐỖ THÀNH LONG, ĐẶNG THỊ KIM NHUNG, TRẦN THÁI BÌNH

107 - 112