Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 18/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 30/09/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài
Đánh giá kiểu hình và kiểu gen vươn lóng của các giống lúa nổi
NGUYỄN THỊ PHA, TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG, ĐỖ ĐỨC TUYẾN, NGUYỄN THÚY KIỀU TIÊN, TRẦN ĐÌNH GIỎI

3 - 9

10 - 17

18 - 24

Nghiên cứu khả năng nhân giống lan hài Việt Nam (Paphiopedilum vietnamese) bằng kỹ thuật in vitro
NGUYỄN THỊ TÌNH, NGUYỄN TIẾN DŨNG, BÙI TRI THỨC, DƯƠNG THỊ THU HOÀI, TRẦN TRUNG KIÊN, NGÔ XUÂN BÌNH, TRẦN NGỌC HÙNG

25 - 32

33 - 38

39 - 43

44 - 49

Các loài nấm (Colletotrichum spp.) gây bệnh thán thư có độc tính cao trên xoài Cát Chu ở đồng bằng sông Cửu Long
CHÂU TRÙNG DƯƠNG, NGUYỄN THỊ NHƯ Ý, NGUYỄN THỊ THU NGA, ĐOÀN THỊ KIỀU TIÊN, NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC, LƯU THÁI DANH

50 - 57

58 - 62

63 - 68

69 - 75

76 - 83

84 - 90

Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp khắc phục ô nhiễm nước thải từ các nguồn thải chính tại tỉnh Vĩnh Long
VÕ QUỐC BẢO, TRẦN VĂN CHIỀU, PHẠM VĂN TOÀN, NGUYỄN VĂN TUYẾN, VĂN PHẠM ĐĂNG TRÍ

91 - 100

101 - 109

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển một số sản phẩm tiềm năng tham gia chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên
BÙI XUÂN HỒNG, HÀ QUANG TRUNG, ĐÀO THỊ THANH HUYỀN, HOÀNG MINH HIẾU, TRẦN NGỌC BÍCH

110 - 118

119 - 128