Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 30/03/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài

3 - 12

Hiện trạng và giải pháp phát triển cây có múi tại Đắk Lắk
ĐẶNG ĐINH ĐỨC PHONG, HOÀNG MẠNH CƯỜNG, TRẦN VĂN PHÚC, ĐẶNG THỊ THÙY THẢO, TRẦN TÚ TRÂN, BÙI THỊ PHONG LAN

13 - 19

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn và độ ẩm đến sinh trưởng, năng suất củ dền Bohan F1 (Beta vulgaris L.)
TRẦN BÁ LINH, QUAN THỊ ÁI LIÊN, CHÂU MINH KHÔI, LÂM HOÀNG BÍCH NGỌC, ĐẶNG DUY MINH, LƯƠNG THỊ BÌNH NHI

20 - 24

25 - 29

Xây dựng hệ thống đếm sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda J. E .Smith) trong kiểm soát canh tác ngô (Zea mays L.) tại Việt Nam
VŨ MINH TRUNG, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, CHU ĐỨC HÀ, ĐỖ QUANG TRUNG, TRẦN THỊ THU PHƯƠNG, TẠ HỒNG LĨNH, LÊ TIẾN DŨNG, PHẠM MINH TRIỂN

30 - 35

36 - 42

Tối ưu hóa tỷ lệ enzyme pectinase và thời gian trích ly quả dâu tằm (Morus alba L. Morus acidosa)
VÕ TẤN THẠNH, PHAN KIM TỎA, NGUYỄN THỊ CẨM TÚ, NGUYỄN DUY TÂN, LÊ HOÀNG PHƯỢNG, TRƯƠNG THỊ TÚ TRÂN

43 - 50

51 - 57

58 - 65

Nghiên cứu tạo vắc xin vô hoạt phòng bệnh hoại tử thần kinh trên cá mú (Epinephelus sp.) quy mô phòng thí nghiệm
MẪN HỒNG PHƯỚC, PHẠM THỊ TÂM, ĐỒNG VĂN QUYỀN, VŨ THỊ BÍCH HUYỀN, LÊ MINH HẢI

66 - 71

72 - 79

80 - 85

86 - 93

94 - 101

Cơ sở khoa học về xây dựng làng thông minh trong chương trình nông thôn mới ở Việt Nam
LÊ TRỌNG HẢI, HOÀNG HỮU HẠNH, TRẦN ĐẠI NGHĨA, NGUYỄN THỊ NHẠN, LÊ ANH HOÀNG, NGUYỄN ĐÌNH TĨNH, PHẠM QUANG HÀ

102 - 112