Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 9/2023

Imgae
  • Đã xuất bản: 15/05/2023
Số đầy đủ
Danh sách bài

Kết quả nghiên cứu tạo các biến dị có lợi trên hạt lúa Jasmine 85 nảy mầm bằng chiếu xạ tia gamma có nguồn Co60

BÙI THỊ DƯƠNG KHUYỀU, HỒ BÃO NGỌC, BÙI PHƯỚC TÂM, NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM, HUỲNH KỲ, NGUYỄN THỊ THANH XUÂN.

3-9

10-15

Xác định ẩm độ phù hợp cho vật liệu trong quá trình sản xuất chế phẩm vi sinh chứa các dòng vi khuẩn cố định đạm nội sinh từ rễ cây bắp lai

LÝ NGỌC THANH XUÂN, TRẦN CHÍ NHÂN, MAI CHÍ BẢO, TRẦN MINH QUỐC, NGUYỄN TUẤN ANH, NGUYỄN HUỲNH MINH ANH, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG.

16-26

27-33

Đánh giá khả năng gây hại của các giống tuyến trùng ký sinh thực vật trên một số cây d­ược liệu ở tỉnh Lào Cai

NGUYỄN THỊ DUYÊN, LÊ THỊ MAI LINH, NGUYỄN HỮU TIỀN, HOÀNG DIỆU LINH, TRỊNH QUANG PHÁP.

34-42

43-51

52-62

63-72

Tác động của thư­ơng mại hóa nông nghiệp đến môi trư­ờng: Nghiên cứu tr­ường hợp tại khu vực miền núi huyện A L­ưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

NGUYỄN TIẾN DŨNG, LÊ VIỆT LINH, TRẦN NAM THẮNG, HOÀNG DŨNG HÀ, NGUYỄN VĂN CHUNG, HOÀNG GIA HÙNG, LÊ THỊ HOA SEN, HOÀNG THỊ HỒNG QUẾ, NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

73-85

86-92

93-100