Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tích cực diệt chuột bảo vệ lúa xuân

Thứ Hai, 15:05 ngày 15/04/2024

Nông dân tích cực diệt chuột bảo vệ mùa màng

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, vụ xuân năm 2024, toàn thành phố gieo cấy hơn 81.000 ha lúa. Nhìn chung, các trà lúa đang sinh trưởng phát triển thuận lợi. Tuy nhiên qua đánh giá, hiện nay chuột đang gây hại cục bộ. Dù chưa thể thống kê cụ thể về mức độ ảnh hưởng nhưng tình trạng chuột cắn phá đang khiến nhiều nông dân lo lắng. Đặc biệt là trước nhận định thời tiết ấm nóng, thuận lợi cho các đối tượng gây hại, trong đó có chuột.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội dự báo, chuột sẽ tiếp tục gây hại trên các trà lúa trong thời gian tới. Đặc biệt là ở những diện tích ven làng, gò đống, gần đường giao thông, xung quanh các trang trại chuyển đổi đa canh…

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng chuột hại lúa, vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành công văn đề nghị các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch diệt chuột hàng vụ, hàng năm để bảo vệ sản xuất trồng trọt với các biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình canh tác, đặc điểm tình hình kinh tế xã hội tại địa phương. Tổ chức phát động phong trào diệt chuột, tổ chức các tổ nhóm diệt chuột cộng đồng theo các đợt diệt chuột tập trung. Tùy theo tình hình cụ thể tiến hành từ 3 - 5 đợt diệt chuột/năm và thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột.

UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị các địa phương tổ chức diệt chuột cả ngoài đồng, ven khu dân cư, bờ mương máng và các diện tích đất bỏ hoang. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả, hạn chế sử dụng nilon quây từng ruộng nhỏ để bảo vệ môi trường.

TV