Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Sản xuất giống khoai tây Marabel đạt năng suất 600 – 700 kg/sào

Thứ Hai, 10:05 ngày 25/03/2024

Thu hoạch khoai tây Marabel tại các xã tham gia mô hình

Vụ Đông 2023 - 2024, Phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn (Hà Nội) triển khai chương trình hỗ trợ vùng sản xuất khoai tây tập trung theo hướng an toàn VietGAP, sử dụng giống Marabel (Đức) tại các xã Hiền Ninh, Đông Xuân, Xuân Giang, Xuân Thu, Tiên Dược và Đức Hoà. Tổng diện tích triển khai mô hình là 31,5 ha. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% chi phí mua giống khoai tây Marabel, với định mức là 1.260 kg/ha. Ngoài ra, bà con nông dân còn được tập huấn, tư vấn kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

Qua theo dõi cho thấy, khoai tây giống Marabel có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, khả năng bật mầm khoẻ, độ đồng đều cao và đặc biệt là khả năng thích ứng rộng. Năng suất bình quân của giống khoai tây Marabel đạt từ 600 – 700 kg/sào, tương ứng 16,8 - 19,6 tấn/ha. So với sản xuất ngô truyền thống, 1 sào trồng khoai tây cho hiệu quả kinh tế cao hơn 3,78 triệu đồng (tương ứng 105 triệu đồng/ha).

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn, kết quả đánh giá năng suất cho thấy giống khoai tây Marabel mang lại giá trị kinh tế vượt trội so với cây ngô mà bà con thường canh tác những vụ Đông trước đây. Phòng sẽ tham mưu UBND huyện Sóc Sơn hỗ trợ mở rộng diện tích vùng trồng khoai tây theo hướng VietGAP. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội quan tâm, hỗ trợ trang thiết bị máy móc, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nhất là hỗ trợ đầu tư cơ giới hoá đồng bộ các khâu trong sản xuất đến chế biến, sấy, bảo quản, đóng gói sau thu hoạch…

Nhâm Hiền