Chuyên đề Nghiên cứu Nghề cá biển

Imgae
  • Đã xuất bản: 24/01/2018
Danh sách bài

5 - 9

10 - 15

16 - 20

Nghiên cứu dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn hạn ngắn ở vùng biển Việt Nam năm 2016
NGUYỄN VĂN HƯỚNG, NGUYỄN HOÀNG MINH, BÙI THANH HÙNG, TRẦN VĂN VỤ

21 - 28

29 - 35

36 - 42

43 - 50

51 - 57

Sự đa dạng về loài của giống hải miên Haliclona (Demospongiae, Hoplosclerida, Chalinidae) sống trên rạn san hô ở vùng biển ven đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
NGUYỄN KHẮC BÁT, NGUYỄN HỮU THIỆN, NGUYỄN VĂN HIẾU, TRẦN VĂN HƯỚNG, ĐINH THANH ĐẠT, NGUYỄN VĂN THÀNH

58 - 63

64 - 68

69 - 75

76 - 82

83 - 90

Nghiên cứu thăm dò khả năng sinh sản nhân tạo ngao ô vuông (Periglypta puerpera, Linnaeus 1771)
NGUYỄN XUÂN SINH, NGUYỄN QUANG HÙNG, ĐẶNG MINH DŨNG, PHẠM THÀNH CÔNG

91 - 96

97 - 103

104 - 108

109 - 115

116 - 120

Đánh giá rủi ro sinh thái của nghề khai thác cá ngừ đại dương ở Việt Nam đối với các loài khai thác thứ cấp
VŨ VIỆT HÀ, NGUYỄN VIẾT NGHĨA, TRẦN VĂN THANH, HOÀNG NGỌC SƠN, NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY

121 - 129

130 - 138

139 - 145

146 - 150

151 - 155

156 - 163

164 - 169

Xây dựng quy trình bảo quản thủy sản trên tàu lưới kéo xa bờ bằng công nghệ lạnh kết hợp
NGUYỄN XUÂN THI, PHẠM VĂN LONG NGUYỄN TRÍ ÁI, ĐINH XUÂN HÙNG, BÙI THỊ THU HIỀN, PHẠM THỊ ĐIỀM

170 - 178

Tuyển chọn các chủng vi khuẩn Lactobacillus sp. sinh lactic và bacteriocin hàm lượng cao từ các sản phẩm thủy sản lên men
PHẠM THỊ ĐIỀM, BÙI THỊ THU HIỀN, TRỊNH THÀNH TRUNG, TRẦN THỊ LỆ QUYÊN, VŨ THỊ QUYÊN, BÙI THỊ MINH NGUYỆT, BÙI XUÂN ĐÔNG

179 - 187

Đánh giá trình độ công nghệ bảo quản sản phẩm trên tàu lưới vây xa bờ ở Việt Nam
NGUYỄN VIẾT NGHĨA, BÙI THỊ THU HIỀN, PHẠM THỊ ĐIỀM, TRẦN THỊ NGÀ, PHẠM VĂN LONG

188 - 195