Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 14/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 30/07/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài

3 - 11

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống ớt địa phương ở Việt Nam bằng chỉ thị SSR
HOÀNG THỊ HUỆ, LÊ THỊ THU TRANG, HÀ MINH LOAN, ĐÀM THỊ THU HÀ, LÃ TUẤN NGHĨA

12 - 18

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống chanh leo Quế Phong 1
NGUYỄN VĂN VIẾT, NGUYỄN MẠNH HÙNG, PHẠM DUY THÁI, HOÀNG MẠNH HÙNG, NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN ĐỨC TRUNG

19 - 25

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng các đợt lộc và phân tích tương quan giữa đặc điểm sinh trưởng cành mẹ đến năng suất quả ở cây hồng Việt Cường
NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN THỊ TÌNH, CHU HUY TƯỞNG, BÙI QUANG ĐÃNG, BÙI TRÍ THỨC, ĐÀO DUY HƯNG, LÃ VĂN HIỀN, NGUYỄN HỒNG SƠN, NGÔ XUÂN BÌNH

26 - 30

Khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống chuối tây tại Gia Lâm, Hà Nội
NGUYỄN QUỐC HÙNG, ĐINH THỊ VÂN LAN, VÕ VĂN THẮNG, NGÔ XUÂN PHONG

31 - 37

Ảnh hưởng của nước nhiễm mặn đến sinh trưởng và năng suất của hai giống cải xanh tại đồng bằng sông Cửu Long
NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU, NGUYỄN THỊ HẢI YẾN, TRẦN THỊ KHÁNH LY, NGUYỄN QUỐC ANH, TRẦN THỊ ĐÀO, NGUYỄN NGỌC YẾN VY, TRƯƠNG THẢO VY, NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN, NGUYỄN CHÂU THANH TÙNG, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG, NGÔ THỤY DIỄM TRANG

38 - 46

47 - 53

54 - 60

61 - 68

69 - 75

76 - 83

Đề xuất lựa chọn cây trồng phù hợp cho khu vực ven biển tỉnh Bình Thuận
HỒ VIẾT THẾ, NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN, NGUYỄN HỒNG QUÂN

84 - 92

93 - 99

100 - 105

Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất hồ tiêu của nông hộ tại Phú Quốc, Kiên Giang
LÊ VĂN GIA NHỎ, NGUYỄN VĂN AN, NGUYỄN BÌNH DUY, NGUYỄN VĂN MÃNH, TRẦN ĐĂNG DŨNG, TRƯƠNG VĨNH HẢI

106 - 112