Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 13/2022

Imgae
  • Đã xuất bản: 15/07/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài
Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước – Thực tiễn tại Việt Nam
NGUYỄN VĂN TỈNH, LÊ HÙNG NAM, NGUYỄN ĐỨC VIỆT, NGUYỄN VĂN THÀNH

3 - 10

11 - 22

23 - 28

29 - 36

37 - 45

46 - 54

55 - 63

Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ ở dạng viên từ lục bình (Eichhornia crassipes) và phân bò
NGUYỄN THÀNH TÍN, NGUYỄN PHẠM MINH KHA, ĐẶNG NGUYỄN CƯỜNG THỊNH, HỒ THỊ PHI YẾN, HỒ THỊ THANH TÂM, THẠCH THỊ NGỌC YẾN

64 - 72

Hiệu quả kháng khuẩn Escherichia coli, Salmonella typhi của tinh dầu và hỗn hợp tinh dầu sả chanh, cam, nhài, quế
NGUYỄN THỊ THUÝ HỒNG, NGUYỄN TRẦN XUÂN PHƯƠNG, NGUYỄN LÊ VŨ, HỒ THỊ THẠCH THÚY, ĐỖ CHIẾM TÀI

73 - 78

Nghiên cứu khả năng bảo quản quả xoài cát Hoà Lộc bằng màng chitosan độ deacetyl 90% - nano bạc
NGUYỄN HUỲNH ĐÌNH THUẤN, NGUYỄN NGỌC TUẤN, PHẠM THỊ QUYÊN, DƯƠNG QUỐC ĐẠT, LÝ NGUYỄN BÌNH

79 - 86

Ảnh hưởng của chế độ chần đến chất lượng sản phẩm tỏi dầm dấm
NGUYỄN THỊ HẠNH, NGUYỄN ĐÌNH NAM, NGUYỄN VĂN HƯNG

87 - 94

95 - 101

102 - 109

Nghiên cứu xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “ Miến dong Bình Lư’’ huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG, HOÀNG THỊ NGA, LÊ VĂN TÚ, NGUYỄN THỊ HƯƠNG, PHẠM HÙNG CƯƠNG, TRẦN THỊ KIM HƯƠNG, NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, NGUYỄN THANH HƯNG, NGUYỄN THỊ HOA

110 - 117

118 - 126