Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Chuyển đổi số

Thứ Sáu, 09:20 ngày 28/04/2023

Chuyển đổi số là cơ hội, là chìa khóa để ngành nông nghiệp thực hiện hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp "minh bạch - trách nhiệm - bền vững"...

Chị Ma Thị Chú - người dân tộc Mông đang trực tiếp bán hàng online tại vườn

Người dân được xác định là trung tâm thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Phần mềm trang trại thông minh giúp người sản xuất giảm chi phí

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn người người dân bán hàng trên các ứng dụng facebook, zalo

Nuôi gà đẻ trứng sử dụng hệ thống cảm biến tự động tại Bắc Ninh