Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Lâm nghiệp và Thuỷ sản

Imgae
  • Đã xuất bản: 19/01/2023
Số đầy đủ
Danh sách bài

3 - 13

14 - 21

Hiện trạng thực vật thuộc nhóm dây leo thân gỗ tại Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
TRẦN MINH ĐỨC, PHAN CÔNG SANH, ĐINH DIỄN, NGUYỄN PHƯƠNG VĂN, TRẦN NGỌC TOÀN, TRẦN QUỐC CẢNH

22 - 32

33 - 43

44 - 50

Tổng quan hiện trạng ngành nuôi biển Việt Nam
NGUYỄN VĂN QUANG, LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG, LƯƠNG THỊ LINH, NGUYỄN ĐẮC TÚ, NGÔ THỊ HOÀN, VŨ QUỲNH ANH

51 - 61

62 - 72

73 - 81

82 - 87

Nghiên cứu mức độ nhiễm ký sinh trùng Nematopsis sp. Trên một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi tại Quảng Ninh và đề xuất biện pháp phòng chống
NGUYỄN THỊ QUỲNH, THÁI THÀNH BÌNH, NGÔ THỊ MAI HƯƠNG, BÙI THỊ THƯƠNG, LÊ THỊ HUYỀN TRANG, TRƯƠNG VĂN THƯỢNG

88 - 100