Công nghệ sinh học

Imgae
  • Đã xuất bản: 11/01/2023
Số đầy đủ
Danh sách bài
Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích gen trong giống lúa bằng kỹ thuật sinh học phân tử phục vụ xác định tính khác biệt trong khảo nghiệm DUS
NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, NGUYỄN THỊ NHÀI, NGUYỄN BÁ NGỌC, KHUẤT THỊ MAI LƯƠNG, CHU ĐỨC HÀ, PHẠM XUÂN HỘI, NGUYỄN THỊ THANH THỦY, LÊ HÙNG LĨNH

3 - 16

Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng cho giống lúa kháng bệnh bạc lá DT82
VÕ THỊ MINH TUYỂN, NGUYỄN THỊ HẢO, NGUYỄN THỊ HUÊ, ĐOÀN VĂN SƠN, HOÀNG MINH TRANG, LÊ VĂN TRƯỜNG

17 - 25

26 - 32

Đánh giá đa dạng di truyền và xây dựng bộ tiêu bản ADN của giống lạc Chay và lạc Chay trắng
ĐỒNG THỊ KIM CÚC, NGUYỄN THỊ LÝ, DƯƠNG HỒNG MAI, NGUYỄN HỮU HẢI, TRẦN ĐĂNG KHÁNH

33 - 42

Nghiên cứu nhân giống bạch đàn lai DH32-29 bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào
NGUYỄN THỊ HIÊN, VĂN THU HUYỀN, ĐỒNG THỊ ƯNG, NGUYỄN ANH DŨNG, LÊ THỊ HOA, LƯU THỊ QUỲNH, HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH, MAI THỊ PHƯƠNG THÚY

43 - 51

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây tầm bóp Nam Mỹ (Physalis peruviana Linnaeus)
PHAN XUÂN HUYÊN, NGUYỄN THỊ THANH HẰNG, ĐINH VĂN KHIÊM

52 - 59

60 - 70

71 - 79

80 - 90

Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic từ mủ cao su ở Bình Dương và thử nghiệm trong đông mủ cao su
HUỲNH ĐỨC ĐỊNH, TRẦN THANH, TRẦN ĐÌNH MINH, VŨ VĂN TRƯỜNG, HUỲNH THỊ MINH TÂM

91 - 100