Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Imgae
  • Đã xuất bản: 07/11/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài

3 - 11

12 - 20

Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống bí xanh lai Thanh Ngọc
ĐOÀN XUÂN CẢNH, ĐOÀN THỊ THANH THÚY, NGUYỄN ĐÌNH THIỀU, ĐỖ THỊ THỦY

21 - 31

32 - 40

Khả năng sinh trưởng của cỏ sữa (Setaria sphacelata) và cỏ sả (Panicum maximum) trồng trên đất lúa bị nhiễm mặn
TRỊNH PHƯỚC TOÀN, NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU, NGUYỄN CHÂU THANH TÙNG, NGÔ THỤY DIỄM TRANG

41 - 53

54 - 61

62 - 71

Hiệu quả phòng trị bệnh phấn trắng trên vườn cây cao su kinh doanh
NGUYỄN ĐÔN HIỆU, NGUYỄN ANH NGHĨA, NGUYỄN THỊ KIM UYÊN, NGUYỄN PHƯƠNG VINH, ĐOÀN NHÂN LUÂN, BÙI THANH TUẤN, NGUYỄN HOÀNG PHÚ, NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, NGUYỄN THỊ HUỆ THANH

72 - 81

82 - 90

91 - 100