Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

ISSN 2815-6153

Môi trường và Chăn nuôi

Imgae
  • Đã xuất bản: 06/11/2022
Số đầy đủ
Danh sách bài
Nghiên cứu phát thải khí nhà kính từ hoạt động canh tác lúa nước tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
HOÀNG TÚ LINH, BÙI THỊ THU TRANG, MAI VĂN TRỊNH, NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, BÙI THỊ NƯƠNG

3 - 17

Hiện trạng độ phì và khuyến cáo sử dụng phân bón bền vững cho lúa trên đất cát vùng duyên hải Nam Trung bộ
HÀ MẠNH THẮNG, MAI VĂN TRỊNH, HOÀNG THỊ NGÂN, NGUYỄN THỊ HUỆ, NGUYỄN THANH HÒA, ĐỖ THU HÀ

18 - 26

27 - 39

Nghiên cứu tồn dư của chất thải nhựa trong môi trường đất, nước ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam
MAI VĂN TRỊNH, BÙI THỊ LAN HƯƠNG, ĐỖ THỊ HỒNG DUNG, NGUYỄN ĐÌNH TRÁNG, TÔ THỊ NGỌC UYÊN

40 - 46

47 - 54

55 - 64

65 - 72

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp cấu trúc nano than trấu/Fe3O4 bằng phương pháp hóa siêu âm ứng dụng quang xúc tác xử lý kháng sinh Sulfamethoxazole trong nước thải bệnh viện quy mô thí nghiệm
TRẦN QUỐC TOÀN, MAI THỊ PHƯƠNG LY, TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH, HÀ XUÂN LINH, ĐẶNG VĂN THÀNH, NGUYỄN MẠNH KHẢI, NGUYỄN NHẬT HUY, NGUYỄN THỊ MAI

73 - 79

80 - 90

91 - 100